Ngā Mihi – Praises

Tino pai = Well done
Tino pai rawa atu = Excellent
Ka pai = Well done
Ka rawe = Great
Mīharo = Marvelous
Tau kē = Awesome