Pronunciation Guide Reo Up! 2020

Pepeha and Mihimihi

Ko te mihimihi he kōrero whakamōhio, ka haere i te tīmatanga o tētahi hui, ina mutu te pōwhiri. Haere ai te mihimihi ki te reo Māori, ahakoa wahine, ahakoa tāne.

Ko tā te mihimihi he tūhonohono i te hunga kua tae ake ki te hui. Ko tā tēnā me tēnā, he tū ake ki te whakamōhio ko wai rātou, nō hea rātou, i heke mai rātou i a wai, me ētahi atu kōrero e rite ana. He mea nui tonu te whakapapa ki te Māori, mā te mōhio hoki ki tō whakapapa e mōhio ai koe ko wai koe.

Mā te kaupapa o te hui, te mōhio o te hunga kua tae ake tētahi ki tētahi, me te hononga tētahi ki tētahi, e tohu te roa o ngā mihimihi.

I konei kua whakahuahua haere te tangata i ētahi kōrero whenua o tōna takiwā pērā i tōna maunga, i tōna awa, i tōna moana. Tērā anō pea ka whakahuatia tōna waka, tōna hapū me tōna iwi, tae atu ki tōna tipuna. He nui ake ēnei i tōna ake ingoa, ā, tērā tonu pea hei te mutunga rawa whakahua ai i tēnei.

Tērā anō e whakahuatia ai te pepeha i te mihimihi, he kōrero rongonui ēnei e whakamārama ana i ngā hononga whakapapa ki tētahi hapū, ki tētahi iwi.

E whai ake nei tētahi tauira o te mihimihi:


Tēnā koutou katoa.
Ko (name of your waka) tōku waka  / My canoe is (name of your waka)

Ko (name of your mountain) tōku maunga / My mountain is (name of your mountain)

Ko (name of your river) tōku awa / My river is (name of your river)  

Ko (name of your tribe) tōku iwi / My tribe is (name of your tribe)  

Ko (name of your sub tribe) tōku hapū / My sub tribe is (name of your sub tribe)  

Ko (name of your chief) tōku rangatira / (Name of your chief) is the chief  

Ko (name of your marae) tōku marae / My marae is (name of your marae) 

Ko (your name) tōku ingoa or Ko (your name) ahau / My name is (your name)


Tēnā koutou katoa.

Ko ___________________ tōku waka  / My canoe is (name of your waka)

Ko ___________________ tōku maunga / My mountain is (name of your mountain)

Ko ___________________ tōku awa / My river is (name of your river)  

Ko ___________________ tōku iwi / My tribe is (name of your tribe)  

Ko ___________________ tōku hapū / My sub tribe is (name of your sub tribe)  

Ko ___________________ tōku rangatira / (Name of your chief) is the chief  

Ko ___________________ tōku marae / My marae is (name of your marae) 

Ko ___________________ tōku ingoa or Ko ___________________ ahau / I am (your name)

Source: Adapted from Te Taura Whiri resources online
NOTE: The order is up to you.  Some start at the biggest and descend to the smallest (i.e you), because this is a bit like a tale of how you came to be. Some people who are especially fluent paint a magnificent poetic journey.

This is just ONE version.  Just as in English, in te reo there are many ways to introduce yourself.